systemy informatyczne GSM/SMS
systemy raportowania

Dlaczego warto wybrać ProReports?Zebraliśmy dla Państwa w jednym miejscu wszystkie powody, dla których warto naszym zdaniem wybrać serwer ProReports jako główny serwer raportów w firmie. Oto one:

 • dostępność wersji Community Editon (freeware),
 • prostota instalacji (rozpakowanie do katalogu),
 • obsługa popularnych formatów (PDF, XLS, RTF, HTML,TXT,XML,CSV),
 • obsługa wielu baz danych (między innymi Oracle,Informix, MSSQL, Mysql, PostgreSQL, H2, HSQLDB),
 • panele menedżerskie,
 • raporty PDF podpisywane cyfrowo,
 • obsługa procedur składowanych (PL/SPL),
 • dostęp do dokumentacji i wsparcie techniczne w rozwiązywaniu problemów,
 • możliwość rozszerzania funkcjonalności poprzez dodawanie modułów PHP i JAVA,
 • wieloplatformowość (AIX, Linux, Solaris, Windows).
 • dostęp do wygenerowanych raportów poprzez przeglądarkę WWW,
 • wewnętrzny harmonogram generacji raportów,
 • moduł automatycznego wysyłania raportów (e-mail) do użytkowników,
 • obsługa puli połączeń z automatycznym odłączaniem od bazy po zadanym czasie bezczynności,
 • możliwość generacji raportów z linii komend (zarówno w środowisku unix jak i windows),
 • możliwość masowej generacji i przetwarzania raportów,
 • definiowalne formatki parametrów wejściowych raportów,
 • mechanizm uprawnień dostępu do raportów,
 • możliwość kontroli ilości generowanych raportów na poziomie użytkownika,
 • mechanizm zapisywania własnych filtrów danych do generacji raportów,
 • łatwe tworzenie definicji raportów,
 • duża przenośność raportów (import-export),
 • łatwe zarządzanie definicjami raportów,
 • wydruk masowych spersonalizowanych dokumentów,
 • rozproszenie obciążenia podczas generacji raportów na wiele źródeł danych.

Last modified: 2012-02-15, 09:11

Copyright © 2006 GeMail

powered by phpSQLiteCMS