systemy informatyczne GSM/SMS
systemy raportowania

ProReports - Community EditionZdecydowaliśmy się udostępnić Państwu wersję Community Edition (freeware) (aby pobrać kilknij tutaj) naszego serwera raportów ProReports. W ten sposób chcemy dać Państwu szansę zapoznania się z podstawową funkcjonalnością tego oprogramowania i jednocześnie umożliwić wykonanie pierwszego kroku w kierunku wdrożenia serwera raportów w Państwa firmach. Z doświadczenia wiemy, że tego typu oprogramowanie nie jest zbyt rozpowszechnione wśród polskich pracodawców. Zakup i wdrożenie zachodnich systemów Business Intelligence (Cognos, Oracle PI Publisher, Crystal Reports) to koszt niejednokrotnie rzędu kilkudziesięciu tysięcy euro, co sprawia, że stać jest na nie tylko największych graczy na naszym rynku (niejednokrotnie powiązanych z kapitałem zachodnim). Udostępniając system raportowy ProReports Community Edition chcemy stworzyć alternatywę zwłasza dla małych i średnich przedsiębiorstw.

System PreoReports Community Edition to darmowa (freeware) wersja naszego serwera ProReports Ultimate Edition pozbawiona kilku funkcjonalności:

  • brak obsługi paneli menedżerskich,
  • brak mozliwości podspisywania cyfrowego wygenerowanych plików pdf,
  • brak obsługi wykonywania raportów w tle,
  • brak obsługi automatycznego wysyłania raportow e-mailem (zaraz po wykonaniu),
  • brak możliwosci definiowania raportów typu Internal (specyficzna dla system ProReports metoda definiowania raportów, pozwalająca szybko tworzyć skomplikowane zestawienia i raporty).

Pomijając kilka tych punktów system ProReports Community Edition jest pełnowartościowym systemem raportowym, który może niejednokrotnie pomóc Państwu rozwiązać szereg problemów. Dzięki niemu można przygotować i udostępnić pracownikom (lub kontrahentom) dowolny raport w wewnętrznym systemie informatycznym samodzielnie (lub korzystając z naszej pomocy) nie czakając aż producent systemu przygotuje odpowiednią poprawkę.


Last modified: 2010-11-22, 11:03

Copyright © 2006 GeMail

powered by phpSQLiteCMS